Dodáváme kvalitní parkovací automaty německého výrobce WSA electronic GmbH & Co. KG, které se vyznačují modulární koncepcí. Automaty mají všechny standardní funkce, jsou připraveny již pro příjem EURO mincí, platební doklady tištěné termotiskem mohou být libovolné délky a mohou obsahovat logo provozovatele, aj. Provoz automatu může být napájen ze sítě, baterie i solárních článků. Pro snadné vyhodnocení provozních stavů automatu můžou být automaty vybaveny dálkovým přenosem dat přes GSM modem. Umožní na centrálním dispečinku upozornit na docházející lístky, plnou pokladní schránku, výčet hotovosti nebo statistická data o počtu prodaných lístků apod. Systém dokáže formou sms posílat hlášení o stavu parkovacího automatu servisním technikům, kteří se nacházejí v terénu apod